Γιατί να γίνω μέλος

Γιατί θέλω να συμμετέχω στις δραστηριότητες μίας κοινότητας που εμπλέκεται, με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, γύρω από τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και γενικότερα την γεωγραφική διάσταση των φαινομένων, φέρνοντας κοντά επιστημονικούς και επαγγελματικούς κλάδους από διαφορετικές επιστημονικές περιοχές. 

Γιατί μπορώ να αναζητήσω πληροφορίες, να δημοσιοποιήσω τις απόψεις και ιδέες μου, να ενημερωθώ, να βρω συνεργάτες και γενικότερα, στηριζόμενος στην κοινότητα, να μοιραστώ και να δώσω λύσεις σε πολλά από τα προβλήματά μου. 

Γιατί η δημιουργία υποδομής χωρικών δεδομένων, η χάραξη στρατηγικών για την γεωγραφική πληροφορία και η διάχυση των Γ.Σ.Π. είναι συλλογική υπόθεση, ενώ η καθυστέρηση υλοποίησής τους είναι βλαπτική για τον καθένα ξεχωριστά. 

Γιατί σε κάθε περίπτωση η συλλογική δράση και ο δημόσιος διάλογος βελτιώνουν την ποιότητα της ανάπτυξης, αποδέκτης της οποίας είναι ο καθένας μας.