Διαδικασία εγγραφής

Για την εγγραφή μέλους, τακτικού, έκτακτου ή εταιρικού, χρειάζεται:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου.
 • Πληρωμή δικαιώματος εγγραφής όπως καθορίζει κάθε φορά η Γ.Σ. (σχετικές πληροφορίες στο Δελτίο Εγγραφής)
 • Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

 Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (27.6.2013) για την “Τιμολογιακή πολιτική εγγραφών νέων μελών” το κόστος συνδρομής αναπροσαρμόζονται ως εξής:

α) Μέλη (πρόσωπα)

 • Δικαίωμα εγραφής: 5 Ευρώ
 • Ετήσια συνδρομή: 15 Ευρώ

Σε περίπτωση που τακτικό μέλος τακτοποιήσει τις συνδρομές του τουλάχιστον για δύο (2) συναπτά έτη το κόστος αναπροσαρμόζεται σε 10 Ευρώ κατ’ έτος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές νοούνται ως πτυχιούχοι και όχι ως φοιτητές.

β) Εταιρικά μέλη

 • Δικαίωμα εγραφής: 60 Ευρώ
 • Ετήσια συνδρομή: 100 Ευρώ

Σε περίπτωση που εταιρικό μέλος τακτοποιήσει τις συνδρομές του τουλάχιστον για δύο (2) συναπτά έτη το κόστος αναπροσαρμόζεται σε 70 Ευρώ κατ’ έτος.

γ) για συμμετοχή σε ημερίδες

 • Μέλη ενήμερα: Ελεύθερη είσοδος
 • Μη μέλη: 10 Ευρώ
 • Μη ενήμερα Μέλη: 15 Ευρώ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι εγγραφές γίνονται με καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής με:

 •  Κατάθεση στην: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Αρ.Λογ. 6274 040036 274, ΙΒΑΝ: GR7601712740006274040036274, Επωνυμία: Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών