Το Διοικητικό Συμβούλιο της HellasGI είναι 7μελές. Η διάρκεια της θητείας του είναι 2ετής. Για την περίοδο 2017-2018 η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

Παλαιότερα Διοικητικά Συμβούλια (pdf)