Ποιοί είμαστε

Η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΕΕΓΣΠ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με μέλη επιστήμονες και φορείς οι οποίοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία των ΓΣΠ στην ανάλυση προβλημάτων γεωγραφικού χαρακτήρα. Οι εφαρμογές των ΓΣΠ είναι πολλές και περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με το σχεδιασμό (περιβαλλοντικό, αστικό, περιφερειακό, αναπτυξιακό, μεταφορών κλπ), την γεωγραφική ανάλυση (φυσικών και κοινωνικο-οικονομικών φαινομένων), τη λήψη αποφάσεων (σε επίπεδο ατομικό ή ομάδων), την παροχή ποικίλων υπηρεσιών προς τους πολίτες κ.ο.κ.

Η εταιρεία είναι ο μόνος οργανισμός στον ελληνικό χώρο που ασχολείται με όλο το εύρος των εφαρμογών των ΓΣΠ και συνεπώς απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα φορέων και ατόμων.
HellasGIs_leaflet