Πρακτικά 5ης Ενημερωτικής Συνάντησης (Οκτώβριος 2017)

Τα πρακτικά της 5ης Ενημερωτικής Συνάντησης (Τετάρτη 25/10/17) με θέμα: “Ψηφιακή Γεωργία – Χωρικά Καθορισμένη” και Συντονιστή τον Αν. Καθ. Διονύση Καλύβα. – Ψηφιακή Γεωργία – Χωρικά Καθορισμένη

Συνέχεια ανάγνωσης