Παρεμβάσεις

H εταιρεία έχει κατά το παρελθόν (2004) απευθύνει επιστολή προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ με στόχο τη δημιουργία μίας Εθνικής Υποδομής Γεωγραφικών Πληροφοριών (Ε.Υ.Γε.Π), ενώ σχεδιάζει σειρά πρωτοβουλιών προς την ίδια κατεύθυνση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η άσκηση πίεσης της εταιρείας (έκφραση του ρόλου της ως μη κυβερνητικής οργάνωσης) στην κατεύθυνση δημιουργίας της Ε.Υ.Γε.Π, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους της και οι ενέργειες προς την υλοποίησή του πρόκειται άμεσα να ενταθούν. Επιπλέον, θα γίνουν προσπάθειες εκμετάλλευσης του ευνοϊκού κλίματος που δημιουργεί για το σκοπό αυτό η ευρωπαϊκή οδηγία INSPIRE, η οποία «υποχρεώνει» την πολιτεία να λάβει πλέον συγκεκριμένες αποφάσεις σε ότι αφορά την υποδομή και ανταλλαγή γεωγραφικών πληροφοριών.