7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της HellasGIs

Το 7ο Συνέδριο της HellasGis πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην Αίθουσα Τελετών Κτηρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνειούπολη,

και έγινε το διήμερο 17 και 18 Μαΐου του 2012.

Αναλυτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Η αφίσα του Συνεδρίου

Αφίσα του 7ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της HellasGIs®