5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της HellasGIs

Το 5ο Συνέδριο της HellasGis πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην Αίθουσα Τελετών Κτηρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνειούπολη,

Είχε τίτλο <<ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ>>

και έγινε το διήμερο της 4ης και 5ης Δεκεμβρίου του 2008.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Συνεδρίου (Δυστυχώς δεν έχει σωθεί)

Αφίσα του Συνεδρίου

Αφίσα του 5ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της HellasGIs®