4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της HellasGIs

Το 4ο Συνέδριο της HellasGis πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην Αίθουσα Τελετών Κτηρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνειούπολη,

Είχε τίτλο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Ο ρόλος των Γ.Σ.Π.»

και έγινε το διήμερο της 4ης και 5ης Δεκεμβρίου του 2006.

Αναλυτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Υπενθυμίζουμε ότι οι πληροφορίες του προγράμματος αφορόυν την περίοδο πραγματοποιήσης του συνεδρίου.