Συνέδρια

12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

1-2 Δεκεμβρίου 2022

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αίθουσα Τελετών Κτηρίου Διοίκησης,

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

18-20 Νοεμβρίου 2020

Διαδικτυακό Συνέδριο

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

12-14 Νοεμβρίου 2018

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αίθουσα Τελετών Κτηρίου Διοίκησης,

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

08 & 09 Δεκεμβρίου 2016

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αίθουσα Τελετών Κτηρίου Διοίκησης,

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

11 & 12 Δεκεμβρίου 2014

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αίθουσα Τελετών Κτηρίου Διοίκησης,

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

17 & 18 Μαΐου 2012

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αίθουσα Τελετών Κτηρίου Διοίκησης,

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

2 & 3 Δεκεμβρίου 2010

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αίθουσα Τελετών Κτηρίου Διοίκησης,

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

4 & 5 Δεκεμβρίου 2008

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αίθουσα Τελετών Κτηρίου Διοίκησης,

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου  

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Ο ρόλος των Γ.Σ.Π.»

4 & 5 Μαΐου 2006

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αίθουσα Τελετών Κτηρίου Διοίκησης, 

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

11 & 12 Μαρτίου 2004

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αίθουσα Τελετών Κτηρίου Διοίκησης,

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

28 Φεβρουαρίου & 1 Μαρτίου 2002

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αίθουσα Τελετών Κτηρίου Διοίκησης,

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

«ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ»

9 & 10 Δεκεμβρίου 1999

Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, Αθήνα