Βιβλίο πρακτικών και βιβλίο περιλήψεων του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου

Αναρτήθηκαν στο site της HellasGIs το βιβλίο με τα πλήρη πρακτικά και το βιβλίο περιλήψεων του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Συνέδρια.