ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σε συνέχεια της από 23-05-2021 πρόσκλησης για την τακτική Γενική Συνέλευση στις 07-05-2021, ημερομηνία κατά την οποία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης της απαιτούμενης βάσει του καταστατικού απαρτίας, σας ενημερώνουμε ότι οι επαναληπτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14-05-2021 και ώρα 17:30. 

Υπενθυμίζουμε ότιδικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα ταμειακά εντάξει Τακτικά Μέλη της Εταιρείας.

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από 14 Μαΐου και ώρα 18:00 έως και 16 Μαΐου 2021 και ώρα 24:00.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Δ. Καλύβας

Διευκρίνιση:

Παρακαλούνται τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης να επιβεβαιώσουν ότι είναι ενεργά μέλη της HellasGIs, δηλαδή ταμειακά εντάξει έως και το τρέχον έτος, καθώς μόνο σε αυτά θα αποσταλούν οι σχετικοί σύνδεσμοι πριν την έναρξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (zoom για τη Γενική Συνέλευση και Zeus για την ηλεκτρονική ψηφοφορία).

Για να διασφαλιστεί η έγκαιρη σύνταξη του καταλόγου των ταμειακά εντάξει μελών και η ανάρτησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εκλογών, η τακτοποίηση των εκκρεμουσών συνδρομών μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την τελευταία ημέρα της ψηφοφορίας και ώρα 12:00μμ.