1η Ανακοίνωση-Πρόσκληση 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου HellasGIs 12-14.11.2018

Η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGIs), σε συνδυασμό με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ίδρυσή της και τη GIS Day 2018, διοργανώνει το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην Αίθουσα Τελετών του Κτηρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου στις 12, 13 και 14 Νοεμβρίου 2018.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν εργασίες σχετικές με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, οργανωμένες σε θεματικές ενότητες. Ενδεικτικά αναφέρονται: Ανάπτυξη λογισμικού, Business Intelligence, Location Analytics, Διαχείριση ενέργειας, Κλιματική αλλαγή, Κτηματολόγιο, Διαχείριση ακινήτων – Real Estate, Εφαρμογές στο περιβάλλον, στον αστικό χώρο, Χωροταξικός σχεδιασμός, Inspire –ΕΥΓΕΠ, Χωρική ανάλυση, Logistics, Crowdsourcing, Εκπαίδευση, Υγεία.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εργασίες τους στο συνέδριο να υποβάλουν περίληψη των εργασιών μέχρι την 1η Ιουλίου 2018 σε ψηφιακή μορφή (mail: info@hellasgi.gr), ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες για τη σύνταξη των περιλήψεων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

01 / 07 / 2018………………….. Υποβολή περιλήψεων

25 / 07 / 2018………………….. Ενημέρωση για αποδοχή εργασιών

15 / 09 / 2018………………….. Υποβολή πλήρους κειμένου εργασιών

12 / 10 / 2018………………….. Πληρωμή κόστους συμμετοχής συγγραφέα

12-13-14 / 11 / 2018…………. Διεξαγωγή συνεδρίου

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η HellasGIs προτίθεται να οργανώσει εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops) σε διάφορα θέματα που άπτονται των GIS και όχι μόνο και καλεί όσους ενδιαφέρονται (άτομα ή εταιρείες) να παρουσιάσουν εργαστήριο, να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Παράλληλα θα οργανωθούν, ειδικές ενότητες εισηγήσεων από νέους ερευνητές GIS (έως 30 ετών) με έμφαση σε νέες τάσεις, πρακτικές και καινοτόμες τεχνολογίες, τόσο σε ερευνητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Ο στόχος των ενοτήτων αυτών, είναι πέραν από την ενημέρωση της GIS κοινότητας για καινοτόμα αντικείμενα και η δικτύωση και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των νέων ερευνητών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου: κα. Μαρία Κούρτελη, e-mail: info@hellasgi.gr.

Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας να παρευρεθείτε στις εργασίες του συνεδρίου.

Με τιμή

O Πρόεδρος και το ΔΣ της HellasGIs