“Γεωχωρικές Προσεγγίσεις και Εξελίξεις στη Γεωργία και στο Περιβάλλον” από την Ερευνητική Μονάδα GIS του ΓΠΑ και την HellasGIs

Η Ερευνητική Μονάδα GIS του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών διοργάνωσαν στο ΓΠΑ με μεγάλη επιτυχία, 4 ενημερωτικές συναντήσεις (9, 16, 23 και 30 Μαΐου 2018) με θέμα τις “Γεωχωρικές Προσεγγίσεις και Εξελίξεις στη Γεωργία και στο Περιβάλλον” και συντονιστή τον καθηγητή κ. Διονύσιο Καλύβα, αντιπρόεδρο της HellasGIs. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη (100 συμμετέχοντες) και η θεματολογία άγγιζε ένα ευρύ φάσμα της ψηφιακής γεωργίας με γνώμονα τον χωρικό καθορισμό της και όλες τις πρωτοπόρες και σύγχρονες τεχνολογίες που ενσωματώνονται σιγά-σιγά στην καθημερινότητα των καλλιεργητικών εργασιών. 

Πιο συγκεκριμένα η θεματολογία περιελάμβανε:

  • Γεωχωρικές Επιστήμες – Ψηφιακά Χωρικά Δεδομένα (GIS)
  • Τηλεπισκόπηση, Φασματικές Υπογραφές – Δείκτες Τηλεπισκόπησης (RS)
  • Συλλογή Δεδομένων στο πεδίο (GPS – UAS)
  • Πηγές Χωρικών Δεδομένων – Εφαρμογές διαθεσιμότητάς τους

Οι συζητήσεις ξεκίνησαν με μία εισαγωγή στην Ψηφιακή Χωρική Πληροφορία και παρουσιάστηκαν περιπτώσεις μελέτης ψηφιακής χαρτογράφησης φυσικών πόρων και ψηφιακής διαχείρισης αγροοικοσυστημάτων, συνεχίστηκαν με όλες τις νέες τεχνολογίες και τα εργαλεία που προσφέρει η τελεπισκόπηση, δια μέσου των φασματικών υπογραφών, των δεικτών και των ψηφιακών καμερών δορυφόρων, για την απόκτηση ψηφιακών χωρικών δεδομένων και εφαρμογές στη διαχείριση δασών και υδάτων. Στην συνέχεια παρουσιάστηκαν ολοκληρωμένες λύσεις για καταγραφή και τροποποίηση της χωρικής και της περιγραφικής πληροφορίας στον αγρό με τεχνολογίες Mobile – GIS, πτήσεις με Drone, παγκόσμια συστήματα εντοπισμού θέσης (GPS), επίγειους φορητούς και σταθερούς αισθητήρες. Κλείνοντας, συζητήθηκε και παρουσιάστηκε το θέμα των πηγών των χωρικών δεδομένων για την Ελλάδα, η διαθεσιμότητα και η ποιότητά τους. 

Οι εισηγητές και οι συντονιστές των συζητήσεων ήταν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ, μέλη της HellasGIs και γενικά επιστήμονες και επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τη χωρική ψηφιακή πληροφορία στις δραστηριότητές τους μέσω παροχής υπηρεσιών και εμπορίας σχετικών μηχανικών μερών και λογισμικών.

Για όλα τα θέματα παρουσιάστηκαν πραγματικές περιπτώσεις μελέτης που έχουν αντιμετωπίσει οι εισηγητές και η Ερευνητική Μονάδα GIS μέσω ερευνητικών προγραμμάτων και μεταπτυχιακών διατριβών. 

Σε κάθε συνάντηση μετά τις παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκε συζήτηση, με δυνατότητα παρεμβάσεων από τους συμμετέχοντες, ενώ εντός και εκτός του αμφιθεάτρου υπήρχε έκθεση και επίδειξη υλικού, σχετικού με τα αντικείμενα της ενότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες που παρευρέθηκαν στις συναντήσεις κάλυπταν ένα μεγάλο εύρος ιδιοτήτων, από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές τόσο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών όσο και άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, μέχρι και επαγγελματίες ιδιωτικών και δημόσιων φορέων (γεωπόνοι, πολιτικοί μηχανικοί, τοπογράφοι, οικονομολόγοι) που χρησιμοποιούν στην επαγγελματική τους καθημερινότητα τα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και ήθελαν να γνωρίσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της ψηφιακής χωρικής πληροφορίας στη γεωργία και στο περιβάλλον. 

Το υλικό των 4 συναντήσεων συγκεντρώνεται εδώ.