8η Ενημερωτική Συνάντηση HellasGIs

Αγαπητά μέλη,

χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη!!

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε συνέχεια των 7 επιτυχημένων ενημερωτικών συναντήσεων που έχουν διοργανωθεί από τη HellasGIs, η επόμενη προγραμματίζεται για την Πέμπτη 26/04/18 και ώρα 16:30 ​στο μικρό Αμφιθέατρο της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. με θέμα: «Ανάλυση της πλημμύρας στη δυτική Αττική στις 15/11/2017 με αξιοποίηση δορυφορικής τηλεπισκόπησης» και συντονιστή τον Δρ. Χαράλαμπο (Χάρη) Κοντοέ (Επικεφαλής Κέντρου Αριστείας BEYOND, Διευθυντή Ερευνών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών & Εθνικό Εκπρόσωπο στο πρόγραμμα H2020 Διάστημα της ΕΕ).
​Παρακαλείσθε σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, να αποστείλετε e-mail στο info@hellasgi.gr στο οποίο να αναφέρετε το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά σας. 

«Ανάλυση της πλημμύρας στη δυτική Αττική στις 15/11/2017 με αξιοποίηση δορυφορικής τηλεπισκόπησης»

Συντονιστής: Δρ. Χαράλαμπος Κοντοές

Η εν λόγω μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο της υπηρεσίας FloodHub του Κέντρου Αριστείας Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης για την Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών BEYOND του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ).

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ερευνητική ομάδα FloodHub/BEYOND ενεργοποιήθηκε αμέσως μετά το συμβάν και το ανέλυσε τόσο με χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης και φωτοερμηνείας, όσο και με αυτοψίες στην περιοχή, για συλλογή στοιχείων και λεπτομερέστερη αποτίμηση, συμπεριλαμβανομένων του εντοπισμού των ακάλυπτων και καλυμμένων τμημάτων των ρεμάτων αλλά και της παλαιότερης φυσικής ροής τους, καθώς και της επισήμανσης των κρίσιμων σημείων (66), της εξέτασης της επάρκειας της διατομής των ρεμάτων και των τεχνικών έργων, της λήψης φωτογραφιών (287) και της διατύπωσης σχετικών προτάσεων περί αποκατάστασης και πρόληψης.

Η μελέτη παρήγαγε λεπτομερείς χάρτες που απεικονίζουν το επικαιροποιημένο υδρογραφικό δίκτυο, ως έχει σήμερα, μετά τις ανθρώπινες παρεμβάσεις. Απεικόνισε την έκταση της πλημμύρας με χαρτογράφηση από δορυφορικές εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης αμέσως όταν αυτές έγιναν διαθέσιμες, καθώς και την μέγιστη έκταση της πλημμύρας με προσομοίωση. Εντόπισε κρίσιμους παράγοντες που συνέβαλαν στην τεράστια καταστροφή όπως αυθαίρετες ανθρώπινες παρεμβάσεις εντός της κοίτης των ρεμάτων, ανεπάρκεια τεχνικών έργων (είτε λόγω κατασκευής είτε λόγω μη καθαρισμού / συντήρησης) ή και σε κάποιες περιοχές ανυπαρξία μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης οδοποιίας, και εν μέρει τις αλλαγές τοπίου αφενός λόγω κάποιων σχετικά μικρών καμένων εκτάσεων ανάντη, αλλά κυρίως, λόγω των αστικών επεκτάσεων όπου η δόμηση παρεμποδίζει τη ροή των ρεμάτων.  Όλα αυτά γίνονται διαθέσιμα μέσα από την διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή που αναπτύχθηκε για τον σκοπό αυτό και είναι προσβάσιμη στους ενδιαφερόμενους.

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία FloodHub του Κέντρου Αριστείας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ είναι διαθέσιμη για τις ανάγκες της πολιτείας και μπορεί να ενεργοποιηθεί σε οποιαδήποτε λεκάνη απορροής:

  • για την αποτίμηση του πλημμυρικού συμβάντος, ώστε:
    • να εκτιμηθεί η έκταση της πλημμύρας με χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης και προσομοίωση,
    • να εκπονηθεί λεπτομερέστερη μελέτη της περιοχής ενδιαφέροντος ώστε να εντοπιστούν οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν την πλημμύρα, και να προταθούν μέτρα αποκατάστασης και πρόληψης μελλοντικών αστοχιών και καταστροφών.
  • για τη σύνταξη, προληπτικά, σεναρίων για διαφορετικά επίπεδα βροχόπτωσης και με επικαιροποιημένα στοιχεία.  Έτσι, η εν λόγω υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο σχεδιασμού και προετοιμασίας αντιμετώπισης του κινδύνου πλημμύρας, στις πλέον επικίνδυνες περιοχές.