Πρακτικά 7ης Ενημερωτικής Συνάντησης (Δεκέμβριος 2017)

Τα πρακτικά της 7ης Ενημερωτικής Συνάντησης (Τετάρτη 20/12/17) με θέμα: “Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR)” και Συντονιστή τον Σπύρο Σαντριβανόπουλο

Βιντεοσκόπηση – Youtube