Πρακτικά 6ης Ενημερωτικής Συνάντησης (Νοέμβριος 2017)

Τα πρακτικά της 6ης Ενημερωτικής Συνάντησης (Τετάρτη 22/11/17) με θέμα: “Χρήση προτύπων ISO στην εκτίμηση της ποιότητας γεωγραφικών δεδομένων” και Συντονιστή τον Γιάννη Καββάδα, ΑΤΜ, Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχων & Διαχείρισης Ποιότητας Έργων της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Μέρος 1ο

Μέρος 2ο