Πρακτικά 5ης Ενημερωτικής Συνάντησης (Οκτώβριος 2017)

Τα πρακτικά της 5ης Ενημερωτικής Συνάντησης (Τετάρτη 25/10/17) με θέμα: “Ψηφιακή Γεωργία – Χωρικά Καθορισμένη” και Συντονιστή τον Αν. Καθ. Διονύση Καλύβα.

– Ψηφιακή Γεωργία – Χωρικά Καθορισμένη