Ενημερωτικές Συναντήσεις HellasGIs (2ος κύκλος 2017)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGIs) με χαρά ανακοινώνει το πρόγραμμα για τον δεύτερο κύκλο παρουσιάσεων του 2017, που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των Ενημερωτικών Συναντήσεων που διοργανώνει η HellasGIs με παρουσιάσεις, ομιλίες και συζητήσεις σε διάφορα θέματα ενδιαφέροντος σχετικά με τη χωρική πληροφορία.

Παρακαλείσθε σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, να αποστείλετε e-mail στην κα Μ. Κούρτελη (info@hellasgi.gr) στο οποίο να αναφέρετε το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά σας. Επίσης, εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να προτείνετε πέραν των παρακάτω, άλλες θεματικές ενότητες που σας ενδιαφέρουν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη σε προσεχή προγραμματισμό. Το υλικό που θα παρουσιαστεί στους συμμετέχοντες στις παρακάτω ενημερωτικές συναντήσεις θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της HellasGIs μετά το πέρας της εκάστοτε συνάντησης.

Ευχαριστούμε θερμά τους συντονιστές και τους εισηγητές.

Οι συναντήσεις του ερχόμενου κύκλου θα πραγματοποιηθούν στο μικρό Αμφιθέατρο της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. και είναι οι ακόλουθες: 

Τετάρτη 25/10/17, ώρα 16:30: «Ψηφιακή Γεωργία – Χωρικά Καθορισμένη» – Συντονιστής: Διονύσης Καλύβας

Τετάρτη 22/11/17, ώρα 16:30: «Χρήση προτύπων ISO στην εκτίμηση της ποιότητας γεωγραφικών δεδομένων» – Συντονιστής: Γιάννης Καββάδας

Τετάρτη 20/12/17, ώρα 16:30: «Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR)» – Συντονιστής: Σπύρος Σαντριβανόπουλος

Η θεματολογία της πρώτης συνάντησης (Τετάρτη 25/10/17) περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

«Η σημερινή γεωργία, αλλά και οι υπόλοιπες δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, όπως κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία, κλπ., είναι συνυφασμένες με τη χωρική διάσταση. Η χωρικά καθορισμένη γεωργία, στη σημερινή ψηφιακή εποχή, ακουμπά πάνω στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα. Η λήψη δεδομένων με σύγχρονες συσκευές, η διαχείρισή τους και η λήψη αποφάσεων σε όλα τα στάδια της άσκησης της γεωργίας στηρίζεται σήμερα στη ψηφιακή χωρική πληροφορία.

Στη συνάντηση θα παρουσιασθούν οι θεωρητικές αρχές της χωρικά (και χρονικά) καθορισμένης ψηφιακής γεωργίας. Θα γίνει εκτενής παράθεση τεχνολογικών εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων, Γεωβάσεων, Επίγειων και Εναέριων Συστημάτων Συλλογής Χωρικών Δεδομένων, Ψηφιακής Απεικόνισης, Τηλεπισκόπησης και μεθόδων Χωρικής Ανάλυσης, σε όλους τους τομείς της Γεωργικής Παραγωγής. Τέλος θα υπάρξει λεπτομερής ενημέρωση για τις προσπάθειες που έχουν ήδη ξεκινήσει και στη χώρα μας, με αναφορά σε αρκετές πραγματικές εφαρμογές σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.”

Περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσμους: www.facebook.com/groups/HellasGIs