Χορηγοί 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου.

Ευχαριστούμε θερμά τις Εταιρείες και τους Φορείς που με την ευγενική τους υποστήριξη συνέβαλαν στη διοργάνωση του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου.