Πρακτικά 1ης Ενημερωτικής Συνάντησης

Τα πρακτικά της 1ης Ενημερωτικής Συνάντησης με θέμα: “Πανελλαδικής Κλίμακας Ορθοεικόνες και Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους της ΕΚΧΑ Α.Ε. Χαρακτηριστικά, Ακρίβειες και Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας” και Συντονιστή το Γιάννη Καββάδα.

1. Χαρτογραφικά Υπόβαθρα Εθνικού Κτηματολογίου

2. Διασφάλιση Ποιότητας Χαρτογραφικών Υποβάθρων Εθνικού Κτηματολογίου