Εκπαιδεύσεις στο Q-GIS από την Inforest

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση της Inforest Research σχετικά με εκπαίδευση στο λογισμικό QGIS

Σας ενημερώνουμε ότι οι τρέχουσες εκπαιδεύσεις στο Q-GIS θα πραγματοποιηθούν 29/30 Νοεμβρίου, 01 Δεκεμβρίου 2016 «Βασική εκπαίδευση στο Quantum GIS (QGIS με διανυσματικά δεδομένα» και 13/14/15 Δεκεμβρίου 2016, «Εκπαίδευση στο Quantum GIS με raster δεδομένα» απογευματινές ώρες 4:00 με 9:00 στην έδρα της Ιnforest Research. Μπορείτε να ενημερώσετε τους συνεργάτες σας και να εγγραφείτε στο www.seminaria-gis.gr. Επιπλέον πληροφορίες στο http://www.seminaria-gis.gr/contact.html

Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας.

Με εκτίμηση,

Inforest Support ( http://support.inforest.gr )

https://www.google.gr/maps/place/Inforest+Research+o.c./@38.0170295,23.7261533,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14a1a2e89a782dd7:0x98861a3cceb8e748?hl=el