12ο Πανελλήνιο Συνέδριο

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο

1 & 2 Δεκεμβρίου 2022
ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου | Αθήνα

Η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGIs), διοργανώνει το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Αθήνα στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2022.

Θεματικές ενότητες:

 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Business Intelligence
 • Location Analytics
 • Διαχείριση ενέργειας
 • Κλιματική αλλαγή
 • Κτηματολόγιο
 • Διαχείριση ακινήτων – Real Estate
 • Εφαρμογές στη γεωργία, στο περιβάλλον, στον αστικό χώρο
 • Χωροταξικός σχεδιασμός
 • Inspire –ΕΥΓΕΠ
 • Χωρική ανάλυση
 • Logistics
 • Crowdsourcing
 • Εκπαίδευση
 • Υγεία

Κλείστε από τώρα τη θέση σας στέλνοντας το δελτίο συμμετοχής στο email: info.hellasgis@gmail.com


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
05/09/2022………….Υποβολή περιλήψεων
30/09/2022………… Ενημέρωση  για αποδοχή εργασιών
24/10/2022………… Υποβολή πλήρους κειμένου εργασιών
24/10/2022………… Πληρωμή κόστους συμμετοχής συγγραφέα
1-2/12/2022……….. Διεξαγωγή συνεδρίου

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η HellasGIs προτίθεται να οργανώσει εκπαιδευτικά εργαστήρια
(workshops)
 σε διάφορα θέματα που άπτονται των GIS και όχι μόνο και  καλεί όσους ενδιαφέρονται (άτομα ή εταιρείες) να παρουσιάσουν  εργαστήριο, να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Παράλληλα θα οργανωθούν, ειδικές ενότητες εισηγήσεων από νέους ερευνητές GIS (έως 30
ετών)
 με έμφαση σε νέες τάσεις, πρακτικές και καινοτόμες τεχνολογίες, τόσο σε ερευνητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Ο στόχος των ενοτήτων αυτών, είναι πέραν από την ενημέρωση
της GIS κοινότητας για καινοτόμα αντικείμενα και η δικτύωση και ανταλλαγή απόψεων και
εμπειριών μεταξύ των νέων ερευνητών.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μαρία Κούρτελη, email: info.hellasgis@gmail.com.
Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας να παρευρεθείτε στις εργασίες του συνεδρίου.

Υποβολή Εργασιών

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εργασίες τους στο συνέδριο να υποβάλουν περίληψη των εργασιών μέχρι 5 Σεπτεμβρίου 2022 σε ψηφιακή μορφή (mail: info.hellasgis@gmail.com) ή συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί, ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες για τη σύνταξη των περιλήψεων, όπως δίνονται στο παρακάτω αρχείο.