12ο Πανελλήνιο Συνέδριο

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο

1 & 2 Δεκεμβρίου 2022
ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου | Αθήνα

Το 12ο Συνέδριο της HellasGΙs πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2022 στο Αμφιθέατρο Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής Ε.Μ.Π. – ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.


Αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου και οι παρουσιάσεις των ομιλητών


Βιβλίο με τα πλήρη πρακτικά (ISBN : 978-618-82936-5-6)


Βιβλίο περιλήψεων (ISBN : 978-618-82936-5-6)


Αφίσα του Συνεδρίου

Θεματικές ενότητες:

 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Business Intelligence
 • Location Analytics
 • Διαχείριση ενέργειας
 • Κλιματική αλλαγή
 • Κτηματολόγιο
 • Διαχείριση ακινήτων – Real Estate
 • Εφαρμογές στη γεωργία, στο περιβάλλον, στον αστικό χώρο
 • Χωροταξικός σχεδιασμός
 • Inspire –ΕΥΓΕΠ
 • Χωρική ανάλυση
 • Logistics
 • Crowdsourcing
 • Εκπαίδευση
 • Υγεία


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
05/09/2022 Υποβολή περιλήψεων
30/09/2022 Ενημέρωση  για αποδοχή εργασιών
24/10/2022 Υποβολή πλήρους κειμένου εργασιών
24/10/2022 Πληρωμή κόστους συμμετοχής συγγραφέα
1-2/12/2022 Διεξαγωγή συνεδρίου


Κλείστε από τώρα τη θέση σας στέλνοντας το δελτίο συμμετοχής στο email: info.hellasgis@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μαρία Κούρτελη, email: info.hellasgis@gmail.com.

Με την Υποστήριξη/ Χορηγία