5ο Πανελλήνιο Συνέδριο


 

Περιβάλλον


 

Χρήση των κτηματολογικών στοιχείων στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης - πλημμύρα

Α. Αρβανίτης, Κ. Ψάρρα

 

Σύγχρονοι κλιματικοί χάρτες στον Ελλαδικό Χώρο

Σ. Καλογήρου, Π. Κατσαφάδος

 

Ανάπτυξη πρόσθετου για την υποστήριξη αποφάσεων σε περιβάλλον ΓΣΠ με χρήση μεθόδων συμβιβαστικού προγραμματισμού

Α. Βαβάτσικος, Ο. Δεμεσούκα

 

Χωροθέτηση πυρίνων απόλυτης προστασίας σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές με χρήση πολυκριτηριακής αξιολόγησης (MCE) και γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (GIS)

Ζ. Κυριαζή

 

Αστική γεωλογία και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών: Το παράδειγμα του Ι.Γ.Μ.Ε.

Α .Ζερβάκου, Π. Τσόμπος, Κ. Νικολακόπουλος

 

Κτηματολόγιο – Χρήσεις Γης


 

Διαχρονική ανάλυση χρήσεων γης με βάση τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CORINE με πίνακα αλλαγών

Δ. Σταθάκης, Κ. Περάκης, Ι. Φαρασλής

 

Εφαρμογή δημοτικού Κτηματολογίου στο Δήμο Θεσσαλονίκης με τη χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

Α. Αρβανίτης, Σ. Μισιρλόγλου

 

Η δημιουργία τυποποιημένων πληροφοριών μεταδεδομένων για τα ψηφιακά χωρικά δεδομένα του Εθνικού Κτηματολογίου και η σημαντικότητά τους για το έργο

Δ. Σαραφίδης, Ο. Μαυραντζά, Ι. Παρασχάκης

 

Εφαρμογή επαγωγικών αλγορίθμων μάθησης για την αποτύπωση της ακτογραμμής με χρήση δορυφορικών καταγραφών

Ζ. Μητράκα, Ν. Χρυσουλάκης, Μ. Λιπάκης

 

Χρησιμοποίηση δορυφορικών εικόνων υψηλής χωρικής ανάλυσης και αντικειμενοστρα-φών μεθόδων για την αυτοματοποίηση ταξινόμησης δασών χαμηλής πυκνότητας

Δ. Μιχελάκης, K. Viergever, S. Neil

Ειδικές Εφαρμογές

 

Διαχείριση δικτύων σε χωρικές βάσεις δεδομένων με χρονική δυναμική κατάτμηση

Θ. Βάκκας, Τ. Σελλής

 

Υλοποίηση ολοκληρωμένης λύσης γεωπληροφορικής για τη διαχείριση διαφημιστικών θέσεων εξωτερικού χώρου της εταιρείας AEGIS MEDIA

Δ. Καλογρίδης, Ι. Πετρόγκωνας, Ν. Σύμπουρας

 

Η γεωγραφική διάσταση του ακουστικού περιβάλλοντος

Κ. Παπαδημητρίου

 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη υποδομής χωρικών δεδομένων για την υποστήριξη της εκπαίδευσης

Ν. Κουκουρουβλή, Δ. Σίμος, Μ. Βαΐτης

 

Κοινοτική Οδηγία INSPIRE: Η πρόταση της ομάδας εργασίας του ΤΕΕ

Γ. Μαρακάκης, Έ. Παγουρτζή, Σ. Τσιγάνη, Θ. Χατζηχρήστος

 

Σύστημα καταγραφής, ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων καταγραφικών θορύβου με χρήση Σ.Γ. Π.

Χ. Χριστοδούλου

 

Δήμοι


 

Γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα βιομηχανικών περιοχών ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ 16 έτη - Η εμπειρία μας

Σ. Καλαϊτζάκης, Π. Μπάκας

 

Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών της ΕΥΔΑΠ

Γ. Δόμινος, Δ. Γκριντζιά, Δ. Ζάννου, Σ. Τσαχάκη

 

’E-TOPOS’ Πληροφοριακό γεωγραφικό σύστημα Δήμου Χαλανδρίου

Γ. Σταυρίδης, Ι. Πετρόγκωνας, Α. Κάππος

 

Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης του συμμετοχικού περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Μελέτη περίπτωσης για το Δήμο Λαρισαίων

Χ. Σωμαράς

 

Σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής και αποθήκευσης συμβάντων και παραβάσεων για τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων

Ά. Τζώτσος, Ι. Πετρόγκωνας, Γ. Κεσμετζής

 

Γεωγραφικό Σύστημα Δήμου Καλαμαριάς: περνώντας από το Workstation στο Enterprise GIS

Ι. Τσιωνάς, Κ. Ευαγγελίδης, Η. Κωνσταντινίδης, Α. Κωνσταντινίδης

 

Χωρική Ανάλυση


 

Ανάλυση και οπτικοποίηση τροχιών κινούμενων αντικειμένων – Το σύστημα TRAJECTORY SURFER

Ε. Μανταδάκης, Γ. Μαρκέτος, Γ. Θεοδωρίδης

 

Αναγνώριση Χωρικών Προτύπων στην Ελληνική ύπαιθρο: Η Περίπτωση της Πελοποννήσου

Χ. Χαλκιάς, Α. Παπαδόπουλος, Σ. Καλογήρου

 

INSIDER, Ένα Γεωδημογραφικό Σύστημα για την Αττική

Γ. Γραικούσης, Θ. Χατζηχρήστος, Γ. Γκουντινάκος, Μ. Παπαδημητρίου

 

Σχεδιασμός γεωγραφικής βάσης δεδομένων για το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Αν. Αττικής

Χ. Ζούβα, Κ. Κουτσόπουλος

 

Μοντελοποίηση της Αστικής Ανάπτυξης χρησιμοποιώντας Κυψελοειδή Αυτόματα και Εξελιγμένα Ασαφή Συστήματα – Εφαρμογή στα Μεσόγεια Αττικής

Ε. Μαντέλας, Π. Πραστάκος, Θ. Χατζηχρήστος

 

Διαδίκτυο


 

Μελέτης εφαρμογών γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών σε ομότιμο περιβάλλον

Α. Παπαθανασίου, Α. Τσακαλίδης, Ν. Τσιράκης

 

Αναμιγνύοντας τα δικά μας γεωγραφικά δεδομένα: Πλατφόρμα παρουσίασης γεωγραφικών δεδομένων πάνω από Google Maps

Π. Γιανέλος, Δ. Κοτζίνος, Δ. Πλεξουσάκης

 

“MedIsolae-3D”: Portal Γεωγραφικών-Χωρικών Δεδομένων για Νησιά της Μεσογείου και τρισ-Διάσταση Πλοήγηση (3D Aerial Navigation)

Μ. Μποναζούντας, Σ. Κανελλόπουλος, Π. Μπούτσης, S. Balu, L. Roumeliotis, Δ. Καλλιδρομίτου

 

SCIER: Geoportal πρόβλεψης, καταγραφής και απεικόνισης περιβαλλοντικών καταστροφών σε εξέλιξη (δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες)

Μ. Μποναζούντας, Δ. Καλλιδρομίτου, Σ. Κανελλόπουλος

 

Χωροχρονική πληροφορία στην ιστορική χαρτογραφία. Εφαρμογή στον άτλαντα του ελληνισμού

Ι. Αλεξόπουλος, Γ. Σταυρουλάκης

 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη παραμετροποιήσιμου διαδικτυακού Σ.Γ.Π.

Δ. Σίμος, Ν. Κουκουρουβλή, Μ. Βαΐτης

 

Poster Session


 

Κοινωνία των Πολιτών, Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες, Geospatial Web και G.D.I.

Φ. Παπαδημητρίου

 

To ITIL v.3 σε Επιχειρήσεις Γεωπληροφορικής: Διαχείριση Τεχνολογίας, Γνωσιακό Μάνατζμεντ και Εκπαίδευση στην Αξιολόγηση Ποιότητας Υπηρεσιών

Φ. Παπαδημητρίου, Γ. Βλάχος, Φ. Καλαμίδας

 

Πρόγραμμα Διαχρονικής Παρακολούθησης με τη Χρήση GIS Τύπων Οικοτόπων και Φυτικών Ειδών στην περιοχή των Μεσογείων Αττικής

Σ. Σπανού, Γ. Βέρροιος, Α. Λιβανίου-Τηνιακού, Θ. Γεωργιάδης, Α. Αναγνωστόπουλος

 

Διερεύνηση της χωρικής κατανομής των οικιστικών κέντρων εντός της διοικητικής περιφέρειας Ηπείρου με χρήση συστημάτων πληροφοριών γης

Λ. Τάτσης

 

Ο «Δρόμος» από το LOCAL στο GLOBAL «περνάει» μέσα από τη πόλη

Ά. Φλώρος