ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ & Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Μαζικές Εκτιμήσεις. Νέα Γενική Εκτίμηση Κύπρου.
Βαρνάβας Πασιουλής
Θωμάς Δημόπουλος

Υποδείγματα Μαζικής Επανεκτίμησης Επαγγελματικών Ακινήτων
Αναστάσιος Καραγάνης

Σπουδαιότητα της Ενσωμάτωσης των GIS στις Εκτιμήσεις Ακινήτων
Ηλίας Πτερούντιος

Αυτοποιημένα Μοντέλα Εκτιμήσεων(AVM) με Χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων
Γεώργιος Παπαδάκης

Νέο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για τη Διαχείριση
Βιομηχανικών Περιοχών της ΕΤΒΑ Α.Ε.
Γιώργος Σούλης
Ζαφείρης Ξαγοράρης

3D Μοντελοποίηση για τη Διαχείριση Βιομηχανικών Περιοχών
Χριστίνα Γατσογιάννη
Έφη Δημοπούλου

Διαχείριση Απαλλοτριώσεων και Εκτιμήσεις Αξιών Γης στις Περιπτώσεις Μεγάλων Έργων
Αναστάσιος Τράκος
Χριστίνα Πελεκάνου

Διαχείριση για την αξιοποίηση της Σιδηροδρομικής Περιουσίας.
Γεωπληροφοριακό Σύστημα ΓαιαΟΣΕ Α.Ε.
Άκης Κανελλέας

Ανάπτυξη web Εφαρμογής Προσέγγισης Αξίας Ακινήτων μέσω AVM
Ελευθερία Ανδρέου
Τάσος Λαμπρόπουλος