Γενική Συνέλευση HellasGIs 2014 - Υποψηφιότητες

 

Καλούνται τα Τακτικά Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 

στην Τακτική Γενική Συνέλευση

που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Τελετών του Κτηρίου Διοίκησης, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, στις 5 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 14.30.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014, και ώρα 14.30

στην Αίθουσα Τελετών του Κτηρίου Διοίκησης, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

οπότε θα θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία, οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη. 

Τελικό πρόγραμμα εκπαιδευτικών εργαστηρίων

Σας ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον που δείξατε για τα εκπαιδευτικά εργαστήρια που διοργανώνονται στα πλαίσια του 8ου Συνεδρίου μας.  Η συμμετοχή σας στην προεγγραφή των εργαστηρίων ξεπέρασε τις αρχικές μας προσδοκίες. Για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε κατά το δυνατό αυτό το αυξημένο ενδιαφέρον και δεδομένων των περιορισμών τόσο στο χρόνο όσο και στη διαθεσιμότητα των αιθουσών, σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτές, σας προσφέρουμε τα παρακάτω εργαστήρια.

Σας παρακαλούμε να επανεγγραφείτε στα εργαστήρια που ενδιαφέρεστε, με τη χρήση των αντίστοιχων φορμών (Επιλέξτε το τίτλο του σεμιναρίου που σας ενδιαφέρει από τη λίστα για να δείτε λεπτομέρειες και το σύνδεσμο για τη φόρμα εγγραφής)

Λόγω της αυξημένης ζήτησης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δουλεύοντας με το QGIS και τη PostGIS (Πέμπτη 11/12 11:00-15:00)

ΠΟΙΟΣ: Πάνος Βουδούρης , Γιάννης Κάβουρας, Γιάννης Τσιωνάς, Σίμος Μισιρλόγλου (Επιτροπή GIS ΣΔΑΤΜΒΕ)

ΩΡΑ-ΤΟΠΟΣ: 11/12/2014 11:00-15:00 Κτίριο Κεντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: http://goo.gl/forms/r8X8rqA7GK

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή στο QGIS

 • Περιβάλλον διεπαφής
 • Βασικά εργαλεία
 • Προσθήκη layers
 • Αναζητήσεις
 • Συμβολισμοί και χρώματα


2. Γνωριμία με τη PostGIS

 • Σύνδεση στη βαση, δημιουργία πινάκων
 • Απλές αναζητήσεις με SQL
 • Η εφαρμογή pgAdmin
 • Aggregate functions
 • Updates
 • Deletes


3. Χωρικές Βάσεις

 • Χωρικοί Πίνακες
 • Χωρικά ευρετήρια
 • Εισαγωγή χωρικών δεδομένων στη PostGIS
 • Χωρική ανάλυση


4. QGIS & PostGIS

 • Διαθέσιμα plugins
 • Επεξεργασία χωρικών δεδομένων της Postgis στο QGIS
 • Χωρική ανάλυση- συνέχεια

Διάχυση των γεωγραφικών δεδομένων στο διαδίκτυο από QGIS σε Lizmap (Πέμπτη 11/12 11:00-13:00)

ΠΟΙΟΣ: Arnaud DELEURME.

ΩΡΑ-ΤΟΠΟΣ: 11/12/2014 11:00-13:00 Κτίριο Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: http://goo.gl/forms/PZvW4S5keB

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Εισαγωγή και επεξεργασία γεωγραφικών δεδομένων στο QGIS

 • Προσθήκη Shapefiles
 • Δημιουργία νέου project
 • Ρυθμίσεις του νέου project

2. Αποθήκευση του plugin Lizmap στο QGIS

 • Αποθήκευση από το URL Lizmap webpage
 • Πρόσβαση στη τεκμηρίωση του Lizmap plugin

3. Αποθήκευση του plugin Lizmap web client σε εξυπρετήτη

 • Πρόσβαση στη τεκμηρίωση του Lizmap  web client

4. Ετοιμασία του Project στο QGIS

 • Επεξεργασία του Project properties

5. Ρυθμίσεις και επεξεργασία των στοιχείων με plugin Lizmap στο QGIS
    
6. Τοποθέτηση των δεδομένων στον εξυπηρετήτη

 • Διαθεσιμότητα ένος εξυπηρετήτη
 • Πρόσβαση στη Master έκδοση 2.10
 • Προβολή της ελληνικής έκδοσης του Lizmap

7. Ρυθμίσεις και επεξεργασία των στοιχείων στο Lizmap web client Admin για να
ετοιμάσουμε τα γεωγραφικά δεδομένα στη δημοσίευση στο διαδίκτυο

 • Πρόσβαση στην Admin σελίδα του Lizmap web client
 • Ρύθμισεις στο Lizmap web client

8. Δημοσίευση του Project QGIS στο διαδίκτυο μέσω Lizmap web client

 • Πρόσβαση στο URL για τη προβολή του QGIS στο διαδίκτυο μέσω Lizmap

 

ERDAS IMAGINE 2014 (Πέμπτη 11/12 13:00 -15:00)

ΠΟΙΟΣ: Geosystems Hellas A.E.

ΩΡΑ-ΤΟΠΟΣ: 11/12/2014 13:00 -15:00 Κέντρο Γεωπληροφορικής, Κτίριο Λαμπαδαρείου Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: http://goo.gl/forms/Habc96fMnP

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ- Διαδικασίες registration, georeferencing και orthorectification.
 • Display Data
 • Start Multipoint Geometric Correction Workspace
 • Collect GCPs
 • Calculate Transformation Matrix from GCPs
 • Digitize Check Points
 • Resample the Image
 • Verify the Rectification Process
2. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
 • Coregister the Two Images
 • Start DeltaCue Change Detection Wizard
 • Crop Images
 • Normalize Images
 • Specify Change Detection Algorithm
 • Specify Change Detection Filter
 • Start Processing

Το λογισμικο Luciad. Δυνατότητες και εφαρμογές (Πέμπτη 11/12 15:00 - 17:00)

ΠΟΙΟΣ: Παντελής Στούμπης

ΩΡΑ-ΤΟΠΟΣ: 11/12/2014 15:00-17:00 Κτίριο Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: http://goo.gl/forms/y0C9Hvlt06

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Luciad: Connect - Visualize - Analyze - Act. A new era in the geospatial world.

 • Visualization of static and moving data, maps, satellite imagery, crowd-sourced data, full motion video, weather data and terrain elevation in many different geodetic references and map projections.
 • Real time Geo-fencing, line-of-sight calculations, geo-triggered events, dynamic and complex route calculations and automated anomaly detection
 • No pre-processing, no intermediate geo-database required, and with all data remaining in its original location and format
 • Flexibility and ease of development
 • Collaboration with leading organizations (NATO, FAA, Eurocontrol, academia, etc.)

Εφαρμογές στην τηλεπισκόπηση: ENVI,eCognition,SARSCAPE (Πέμπτη 11/12 15:00 - 17:00)

ΠΟΙΟΣ: INFOREST A.E.

ΩΡΑ-ΤΟΠΟΣ: 11/12/2014 15:00 - 17:00 Κτίριο Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: http://goo.gl/forms/PZsTBg1vJz

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


1. ENVI - Χαρτογράφηση καμμένων εκτάσεων με ελεύθερα - δωρέαν τηλεπισκοπικά δεδομένα και παρουσίαση νέων χαρακτηριστικών της πρόσφατης έκδοσης του λογισμικού ENVI

2.Sarscape - Εφαρμογή παρακολούθησης μετατοπίσεων υποδομών και του παρακείμενου εδάφους με μεθόδους ενεργής δορυφορικής τηλεπισκόπησης (Παράδειγμα στην Εγνατία Οδό)

3. Ecognition  - Αποδοτική και ευέλικτη αντικειμενοστραφής ταξινόμηση δορυφορικών δεδομένων με χρήση του eCognition essentials.

 

Χωρική Ανάλυση με τη χρήση της R (Παρασκευή 12/12 09:00-11:00 )

ΠΟΙΟΣ: Μιμής, Καβρουδάκης, Στάμου

ΩΡΑ-ΤΟΠΟΣ: 12/12/2014 09:00-11:00 Κτίριο Κεντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: http://goo.gl/forms/Y8PBd81yKR

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή
2. Χωρικές δυνατότητες της R (βιβλιοθήκες, I/O και δομές δεδομένων)
3. Χάρτες και οπτικοποίηση
4. Ανάλυση σημειακού χωρικού προτύπου
5. Ανάλυση δικτύου (αν υπάρχει χρόνος)
6. Μήτρες γειτνίασης και χωρική αυτοσυσχέτιση
7. Χωρική Οικονομετρία και GWR

ArcGIS (Παρασκευή 12/12 11:00-13:00)

ΠΟΙΟΣ: Marathon Data Systems

ΩΡΑ-ΤΟΠΟΣ: 12/12/2014 11:00-13:00

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: http://goo.gl/forms/6fM4Xjl4vq

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δραστηρίοτητες - προϊόντα & νέες εκδόσεις του ArcGIS (ESRI)

Χωρική Ανάλυση και Χωρική Παρεμβολή με χρήση ArcMap – Geostatistical Analyst (Παρασκευή 12/12 13:00-15:00)

ΠΟΙΟΣ: Διονύσης Καλύβας

ΩΡΑ-ΤΟΠΟΣ: 12/12/2014 13:00-15:00

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: http://goo.gl/forms/GVbeXOukiW

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Χωρική Ανάλυση και Χωρική Παρεμβολή με χρήση ArcMap – Geostatistical Analyst

Δημιουργία και χρήση διαδικτυακών χαρτογραφικών υπηρεσιών με ΕΛ/ΛΑΚ (Παρασκευή 12/12 14:00-18:00)

ΠΟΙΟΣ: GET A.E.

ΩΡΑ-ΤΟΠΟΣ: 12/12/2014 14:00-18:00 Κτίριο Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: http://goo.gl/forms/DJ4eHm6BRU

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.    Υποδομές Γεωχωρικών Πληροφοριών – υπηρεσίες & πρότυπα OGC (CSW, WMS, WMTS, WFS).
2.    Περιγραφή δυνατοτήτων λογισμικών GeoServer, GeoNetwork, GET SDI Portal.
3.    Βασικές αρχές και προ-απαιτούμενα εγκατάστασης των λογισμικών.
4.    Δημιουργία μεταδεδομένων.
5.    Δημιουργία υπηρεσιών CSW, WMS, WFS.
6.    Εκμετάλλευση ανοικτά διαθέσιμων γεωχωρικών υπηρεσιών.
7.    Δημιουργία Geo-Portals και WEB εφαρμογών.

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ HellasGIs

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ HellasGIs
Ανακοίνωση - Πρόσκληση

 
Η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGIs)
 

διοργανώνει το
8ο Πανελλήνιο Συνέδριό της
στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην Αίθουσα Τελετών του Κτηρίου Διοίκησης
στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου στις
11 και 12 Δεκεμβρίου 2014.
 

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν εργασίες σχετικές με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, οργανωμένες σε θεματικές ενότητες. Ενδεικτικά αναφέρονται: Διαχείριση ενέργειας, Κλιματική αλλαγή, Κτηματολόγιο, Διαχείριση ακινήτων - Real Estate, Εφαρμογές στο περιβάλλον, στον αστικό χώρο, Χωροταξικός σχεδιασμός, Inspire –ΕΥΓΕΠ, Χωρική ανάλυση, Logistics, Crowdsourcing, Εκπαίδευση, Υγεία, Business GIS.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εργασίες τους στο συνέδριο να υποβάλουν
περίληψη των εργασιών σε ψηφιακή μορφή (mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ), ακολουθώντας τις οδηγίες για τη σύνταξη των περιλήψεων, μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 31 Οκτωβρίου 2014.
 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (WORKSHOPS)

Για πρώτη φορά η HellasGIs προτίθεται να οργανώσει εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops) σε διάφορα θέματα που άπτονται των GIS και όχι μόνο.
Τα εργαστήρια θα είναι "hands-on" δίωρης διάρκειας όπου οι συμμετέχοντες μαζί με τον εκπαιδευτή θα συνεργάζονται άμεσα με την εφαρμογή ή εφαρμογές υπό συζήτηση. Θα πραγματοποιηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που θα διαθέτουν Η/Υ. Παρακάτω παρατίθενται κάποιες θεματικές ενότητες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον αν και τα  εργαστήρια θα διαμορφωθούν από τις τελικές προτάσεις που θα κατατεθούν.

 

Προτεινόμενες θεματικές ενότητες εργαστηρίων

 • Χωρικές Βάσεις δεδομένων
 • Εργαλεία και εφαρμογές GIS για συγκριμένες θεματικές ενότητες (π.χ. Κτηματολόγιο, Περιβάλλον κ.λπ.) 
 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών χωρικής ανάλυσης με Python (π.χ. ArcPy, Pyqgis)
 • Λογισμικά ανοικτού κώδικα (π.χ. QGIS, Geoserver)
 • Εισαγωγή σε γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. python, javascript)
 • Οργάνωση και δεξιότητες παρουσιάσεων
 • Σεμινάρια για startups και νέους επιχειρηματίες

Στο πλαίσιο αυτό, η HellasGIs καλεί όσους ενδιαφέρονται (άτομα ή εταιρείες) να παρουσιάσουν ένα εργαστήριο, να επικοινωνήσουν μαζί μας. Η εκπειδευτική διαδικασία θα πρέπει να συνοδεύεται απο κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό προς τους συμμετέχοντες (φυλλάδια, CD-ROM, κλπ).
 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ & ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 
 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα οργανωθούν και ειδικές ενότητες εισηγήσεων από νέους ερευνητές GIS (έως 30 ετών) με εξειδίκευση σε νέες τάσεις & πρακτικές και καινοτόμες τεχνολογίες, τόσο σε ερευνητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Ο στόχος των ενοτήτων αυτών, είναι πέρα από την ενημέρωση της GIS κοινότητας για καινοτόμα αντικείμενα και η δικτύωση και ανταλλαγή απόψεων & εμπειριών μεταξύ των νέων ερευνητών.

 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ
 

Όσες εταιρείες ενδιαφέρονται να είναι χορηγοί του συνεδρίου παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μ. Κούρτελη, Γραμματέα της εταιρείας.

 
Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας να παρευρεθείτε στις εργασίες του συνεδρίου.
 
Με τιμή o Πρόεδρος και το ΔΣ της HellasGIs
 
 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

28 / 09 / 2014 31 / 10 / 2014.................. Κατάθεση περιλήψεων
31 / 10 / 2014 14
/ 11 / 2014.................. Κατάθεση πλήρους κειμένου εργασιών
28 / 11 / 2014.................. Πληρωμή κόστους συμμετοχής συγγραφέα
11-12 / 12 / 2014............ Διεξαγωγή συνεδρίου
 
 

 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

   Μη μέλη

25 Ευρώ (*)
(περιλαμβάνει συμμετοχή στο συνέδριο, δικαίωμα εγγραφής στην HellasGIs και συνδρομή δύο (2) ετών

Μέλη

Ταμειακά εντάξει

Χωρίς κόστος (*)

Μη ταμειακά εντάξει

Τακτοποίηση συνδρομών δύο (2) τελευταίων ετών(*)

Φοιτητές

Προπτυχιακοί -  μέλη

Χωρίς κόστος (*)

Προπτυχιακοί

15 Ευρώ (*)
(περιλαμβάνει συμμετοχή στο συνέδριο, δικαίωμα εγγραφής στη HellasGIs και συνδρομή δύο (2) ετών)

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό εργαστήριο (workshop)

15 Ευρώ

 
(*) Περιλαμβάνεται το δικαίωμα συμμετοχής, έντυπο τεύχος περιλήψεων καθώς και τα Πρακτικά του Συνεδρίου
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 1. Οι περιλήψεις πρέπει να είναι από 500 έως 800 λέξεις.
 2. Όλα τα περιθώρια της σελίδας (πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά) να είναι τρία (3) εκατοστά.
 3. Το κείμενο της εργασίας πρέπει να είναι μονού διαστήματος γραμμών, σε πλήρη στοίχιση, με γραμματοσειρά Calibri 12 στιγμών.
 4. Η σειρά παρουσίασης να είναι: Τίτλος, Συγγραφείς, Στοιχεία συγγραφέων, Λέξεις κλειδιά, Κείμενο περίληψης.
 5. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα και με μέγεθος 14 στιγμών, κεντραρισμένος και bold.
 6. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική με πεζά γράμματα και να γραφεί πρώτα το επώνυμο και στη συνέχεια το όνομα ολογράφως.
 7. Να προστεθεί αστεράκι (*) μετά το όνομα του υπεύθυνου συγγραφέα για τη σχετική αλληλογραφία.
 8. Να γραφεί η ιδιότητα, ο εργασιακός χώρος των συγγραφέων καθώς και η πόλη με πεζά γράμματα.
 9. Μετά τα ονόματα των συγγραφέων και σε άλλη γραμμή να αναφέρονται 4 έως 5 λέξεις κλειδιά με πεζά γράμματα με μέγεθος 12 στιγμών, χαρακτηριστικές του περιεχομένου της εργασίας.
 10. Να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε: Τίτλο, Συγγραφείς, Εργασιακό χώρο των συγγραφέων, Λέξεις κλειδιά και το κείμενο της εργασίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου:
κα. Μ. Κούρτελη
e-mail:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Web: http://www.hellasgi.gr 

 

Επικοινωνία

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ: 6948469754

Δ/νση: Τ.Θ. 54523, Τ.Κ. 143 02 Νέα Χαλκηδόνα

Twitter: @hellasgi