Σεμινάριο «Σύγχρονες μέθοδοι στη διαχείριση της γεωγραφικής πληροφορίας»

Η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών σας ενημερώνει ότι η Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και η Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου συνδιοργανώνουν σεμινάριο με τίτλο «Σύγχρονες μέθοδοι στη διαχείριση της γεωγραφικής πληροφορίας».

Το σεμινάριο απευθύνεται σε βιβλιοθηκονόμους, αρχειονόμους, και γενικότερα επαγγελματίες που είτε εργάζονται σε βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία με γεωγραφικό περιεχόμενο, είτε διαθέτουν στους οργανισμούς τους γεωγραφικό υλικό το οποίο δεν έχουν αξιοποιήσει, είτε γενικότερα ενδιαφέρονται για τον τρόπο προσέγγισης  χαρτών, αεροφωτογραφιών, γεωχωρικών δεδομένων στο έντυπο και ψηφιακό περιβάλλον. Απευθύνεται επίσης και σε φοιτητές συναφών ειδικοτήτων.

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αμφιθέατρο «Γεώργιος Καραμπατζός»  την Παρασκευή 12.10. κατά τις ώρες 9 πμ-5μμ.

Η εγγραφή στο σεμινάριο είναι δωρεάν ενώ με το πέρας αυτού θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Μπείτε στον ιστότοπο του σεμιναρίου https://tinyurl.com/ydcd23q6 να δηλώσετε συμμετοχή, να δείτε το πρόγραμμα καθώς και πληροφορίες για το χώρο διεξαγωγής του.

Ερωτηματολόγιο για την έρευνα “Evaluation and assessment of INSPIRE directive 2007/2/EC, data sharing between public authorities and public access and use provisions”

Αγαπητά μέλη,

σας ενημερώνουμε για το ακόλουθο ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε στο πλαίσιο της μελέτης: “Evaluation and assessment of INSPIRE directive 2007/2/EC, data sharing between public authorities and public access and use provisions”

Dear ‘Data provider’, 

We address this invitation to you because you are listed as a data provider contact for INSPIRE, in the INSPIRE Geoportal. The European Commission has contracted us,Epsilon, Wageningen Environmental Research and COWI to conduct a study to see how the sharing of geospatial data between public authorities and the public could be improved across the EU. The Infrastructure for Spatial Information in the EU, as expressed by the INSPIRE Directive, plays an important role in facilitating such sharing.However, experience shows that there is room for improvement and that more can be done.

In the context of the study “Evaluation and assessment of INSPIRE directive 2007/2/EC, data sharing between public authorities and public access and use provisions”, we have prepared a survey for this purpose. The study is highly relevant for improving INSPIRE and related policies and initiatives, that benefit from an efficiently functioning spatial data infrastructure.

Therefore we ask you, as the producers and/or users of geospatial data and information, to share with us your experiences and thoughts on the use of this ‘Infrastructure’, by answering a questionnaire that you may find online at this link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SR5_CAU_LPA_survey. Depending on your role as a producer, user or both, the survey will take about 15-30 minutes to be completed.

Please note that this is not an official public consultation EC survey. We hope that you can follow shortly as we intend to keep the survey open for approximately 3 weeks,until 15 October 2018.

Kind regards and thanks you for your kind collaboration

Ενημέρωση προς Εταιρείες / Μέλη της HellasGIs για Χορηγίες στο 10ο Συνέδριο

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGIs) που θα πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ίδρυσή της και τη GIS Day 2018 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην Αίθουσα Τελετών του Κτηρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου στις 12, 13 και 14 Νοεμβρίου 2018, σας ενημερώνουμε για τις δυνατότητες χορηγίας για τη στήριξη του Συνεδρίου.

Περίπτερο

Στο χώρο έξω από την Αίθουσα Τελετών (στην οποία θα διεξαχθεί το Συνέδριο) θα υπάρχουν 10 περίπτερα (7 με κόστος 200€ και 3 με κόστος 400€ (στην επισυναπτόμενη κάτοψημε α/α 1,2,3. Η τιμή διαφοροποιείται λόγω μεγέθους /θέσης του περιπτέρου).

Παροχές:

- 1 τραπέζι και 2 καρέκλες

- διανομή φυλλαδίων

- διαφημιστικό υλικό του χορηγού μπορεί να δίνεται με το υλικό του συνεδρίου

- δυνατότητα τοποθέτησης επιδαπέδιου banner (85x 200 cm) στο χώρο του περιπτέρου

- εκτύπωση λογότυπου στην αφίσα και στο πρόγραμμα

- διαφημιστικό banner στο site της HellasGIs (80x468 pixels)

Γεύμα

Παροχές:  

- Παρουσίαση διάρκειας 15' στην κεντρική αίθουσα μετά το μεσημεριανό φαγητό

- 1 περίπτερο με τις αντίστοιχες παροχές (όπως αναφέρονται παραπάνω) (κόστος: 200€)

- 1 δωρεάν συνδρομή διετίας (κόστος: 200€)

Διάλειμμα καφέ

Παροχές:  

- 1 περίπτερο με τις αντίστοιχες παροχές (όπως αναφέρονται παραπάνω) (κόστος: 200€)

Η κάτοψη όπως διαμορφώνεται για το 10ο συνέδριο, εδώ:

Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με τη δήλωση των χορηγών.

Παράταση προθεσμίας υποβολής περιλήψεων για το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της HellasGIs

Αγαπητοί φίλοι,

σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή των περιλήψεων εργασιών ​που θα παρουσιαστούν στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της HellasGIs παρατείνεται έως την 15η Ιουλίου 2018.

"Γεωχωρικές Προσεγγίσεις και Εξελίξεις στη Γεωργία και στο Περιβάλλον" από την Ερευνητική Μονάδα GIS του ΓΠΑ και την HellasGIs

Η Ερευνητική Μονάδα GIS του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών διοργάνωσαν στο ΓΠΑ με μεγάλη επιτυχία, 4 ενημερωτικές συναντήσεις (9, 16, 23 και 30 Μαΐου 2018) με θέμα τις "Γεωχωρικές Προσεγγίσεις και Εξελίξεις στη Γεωργία και στο Περιβάλλον" και συντονιστή τον καθηγητή κ. Διονύσιο Καλύβα, αντιπρόεδρο της HellasGIs. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη (100 συμμετέχοντες) και η θεματολογία άγγιζε ένα ευρύ φάσμα της ψηφιακής γεωργίας με γνώμονα τον χωρικό καθορισμό της και όλες τις πρωτοπόρες και σύγχρονες τεχνολογίες που ενσωματώνονται σιγά-σιγά στην καθημερινότητα των καλλιεργητικών εργασιών. 

Πιο συγκεκριμένα η θεματολογία περιελάμβανε:

  • Γεωχωρικές Επιστήμες - Ψηφιακά Χωρικά Δεδομένα (GIS)
  • Τηλεπισκόπηση, Φασματικές Υπογραφές – Δείκτες Τηλεπισκόπησης (RS)
  • Συλλογή Δεδομένων στο πεδίο (GPS – UAS)
  • Πηγές Χωρικών Δεδομένων – Εφαρμογές διαθεσιμότητάς τους

Οι συζητήσεις ξεκίνησαν με μία εισαγωγή στην Ψηφιακή Χωρική Πληροφορία και παρουσιάστηκαν περιπτώσεις μελέτης ψηφιακής χαρτογράφησης φυσικών πόρων και ψηφιακής διαχείρισης αγροοικοσυστημάτων, συνεχίστηκαν με όλες τις νέες τεχνολογίες και τα εργαλεία που προσφέρει η τελεπισκόπηση, δια μέσου των φασματικών υπογραφών, των δεικτών και των ψηφιακών καμερών δορυφόρων, για την απόκτηση ψηφιακών χωρικών δεδομένων και εφαρμογές στη διαχείριση δασών και υδάτων. Στην συνέχεια παρουσιάστηκαν ολοκληρωμένες λύσεις για καταγραφή και τροποποίηση της χωρικής και της περιγραφικής πληροφορίας στον αγρό με τεχνολογίες Mobile – GIS, πτήσεις με Drone, παγκόσμια συστήματα εντοπισμού θέσης (GPS), επίγειους φορητούς και σταθερούς αισθητήρες. Κλείνοντας, συζητήθηκε και παρουσιάστηκε το θέμα των πηγών των χωρικών δεδομένων για την Ελλάδα, η διαθεσιμότητα και η ποιότητά τους. 

Οι εισηγητές και οι συντονιστές των συζητήσεων ήταν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ, μέλη της HellasGIs και γενικά επιστήμονες και επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τη χωρική ψηφιακή πληροφορία στις δραστηριότητές τους μέσω παροχής υπηρεσιών και εμπορίας σχετικών μηχανικών μερών και λογισμικών.

Για όλα τα θέματα παρουσιάστηκαν πραγματικές περιπτώσεις μελέτης που έχουν αντιμετωπίσει οι εισηγητές και η Ερευνητική Μονάδα GIS μέσω ερευνητικών προγραμμάτων και μεταπτυχιακών διατριβών. 

Σε κάθε συνάντηση μετά τις παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκε συζήτηση, με δυνατότητα παρεμβάσεων από τους συμμετέχοντες, ενώ εντός και εκτός του αμφιθεάτρου υπήρχε έκθεση και επίδειξη υλικού, σχετικού με τα αντικείμενα της ενότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες που παρευρέθηκαν στις συναντήσεις κάλυπταν ένα μεγάλο εύρος ιδιοτήτων, από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές τόσο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών όσο και άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, μέχρι και επαγγελματίες ιδιωτικών και δημόσιων φορέων (γεωπόνοι, πολιτικοί μηχανικοί, τοπογράφοι, οικονομολόγοι) που χρησιμοποιούν στην επαγγελματική τους καθημερινότητα τα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και ήθελαν να γνωρίσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της ψηφιακής χωρικής πληροφορίας στη γεωργία και στο περιβάλλον. 

Το υλικό των 4 συναντήσεων συγκεντρώνεται εδώ.