Πρόσκληση σε Ενημερωτική Εκδήλωση στα Πλαίσια του Έργου 5DMuPLIS

 
5d
 
 
 
 
 
Η GEOSYSTEMS HELLAS Α.Ε., το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας του ΕΜΠ και το Εργαστήριο Οπτικής Υπολογιστικής του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης  στα πλαίσια του προγράμματος 5DMuPLIS σας προσκαλούν στις 10 Σεπτεμβρίου 2015 στην ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων του έργου με τίτλο: 5DMuPLIS: "5 Dimensional Multi Purpose Land Information System - 5 Διαστάσεων πολύ-παραμετρικό-πολλαπλών χρήσεων σύστημα διαχείρισης πληροφορίας γης". Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ στο κέντρο της Αθήνας, Νίκης 4.
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ