Αποτελέσματα εκλογών

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

 

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΨΗΦΩΝ

 

1

Λαμπρόπουλος Αναστάσιος

26

Τακτικό μέλος

2

Δημοπούλου Έφη

25

Τακτικό μέλος

3

Κυριακίδης Φαίδων

25

Τακτικό μέλος

4

Καλύβας Διονύσιος

23

Τακτικό μέλος

5

Μπαλλά Ευαγγελία

20

Τακτικό μέλος

6

Σούλης Γεώργιος

19

Τακτικό μέλος

7

Βουδούρης Παναγιώτης

18

Τακτικό μέλος

8

Καλαϊτζάκης Στυλιανός

17

Αναπληρωματικό μέλος

9

Τσιωνάς Ιωάννης

14

Αναπληρωματικό μέλος

10

Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος

13

Αναπληρωματικό μέλος

11.

Πραστάκος Πουλίκος

12

-

 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΨΗΦΩΝ

1.

Χάλαρης Γεώργιος

40

2.

Σταθάκης Δη,μήτριος

30

3.

Ανδρέας Τσάτσαρης

28