Πρόγραμμα 8ου Συνεδρίου & εκπαιδευτικών εργαστηρίων