Ερωτηματολόγιο για GIS Experts

Στο πλαίσιο του EU Erasmus project “Geographic Information: Need to Know” (GI-N2K) για τη διαμόρφωση του αντικειμένου GIS&T (Geographic Information Science and Technology) στην Ευρώπη, έχει διαμορφωθεί ένα ερωτηματολόγιο  που απευθύνεται  σε GI experts. Σας καλούμε  να συμβάλλετε στην προσπάθεια αυτή συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο στη διεύθυνση:

 http://gi-n2k.limequery.com/index.php/survey/index/sid/962297/newtest/Y/lang/en .

 Θέλει μόνο 10-15 λεπτά από το χρόνο σας και πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι 5 Φεβρουαρίου 2014.