Παράταση προθεσμίας υποβολής περιλήψεων

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής περιλήψεων για το 9ο Συνέδριο της HellasGIs παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου.