Δραστηριότητες

Δραστηριότητες Εταιρείας

Τρεις είναι οι βασικοί άξονες των πρωτοβουλιών και δράσης της εταιρείας:

 

επιστημονικός

ενημερωτικός

διεκδικητικός