6ο Πανελλήνιο Συνέδριο

 

Υποδομή Χωρικών Δεδομένων

Προεδρείο: Γ. Χάλαρης


 

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και διάθεσης των γεωγραφικών δεδομένων του Ο.Κ.Χ.Ε.

Βάκκας Θ., Τζώτσος Ά., Πετρόγκωνας Ι., Σαντριβανόπουλος Σ., Μουτεβελής Γ.

 

Το τεύχος Δ’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η δυνατότητα αξιοποίησής του προς την κατεύθυνση καταγραφής και χαρτογράφησης των καμένων εκτάσεων της Ελλάδος. Το παράδειγμα της Κεφαλονιάς.

Κουϊνέλης Ι.

 

Έρευνα χρηστών χωρικών δεδομένων για το INSPIRE

Ζδράλης Χ., Σταθάκης Δ., Χατζηχρήστος Θ.

 

Μοντέλο Διαχείρισης Δημοτικού Κτηματολογίου σε Περιβάλλον ΓΣΠ με τη βοήθεια Στατιστικής Ανάλυσης

Αρβανίτης Α., Λαφαζάνη Π., Μισιρλόγλου Σ.

 

Κάλυψη γης στην Ελλάδα με βάση δεδομένα από δορυφορικές εικόνες

Κουρκούλη Π., Καλογήρου Σ.

 

ΓΣΠ και Κτηματολόγιο

Προεδρείο: Χ. Πότσιου


 

Σύνδεση Κτηματολογίου με αντικειμενικό προσδιορισμό αξιών ακινήτων

Γιώτη Μ., Καλημέρη Τ., Αρβανίτης Α. , Σαραφίδης Δ.

 

Συλλογή δεδομένων GIS με χρήση του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS

Γιαννίου Μ., Σταυροπούλου Ι.

 

Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS – Ορίζοντες και δυνατότητες χρήσης του για εφαρμογές GIS

>

Μάστορης Δ., Μητροπούλου Ε.

 

Διασφάλιση ποιότητας των χαρτογραφικών υποβάθρων του Εθνικού Κτηματολογίου

Καββάδας Ι.

 

Μαζική συλλογή κτηματολογικών δεδομένων στην Ελλάδα με τη χρήση Γεωγραφικών Διαδικτυακών Τεχνολογιών

Λυκουρόπουλος Ε., Μουραφέτης Γ.

 

Γεωχωρικός Σχεδιασμός

Προεδρείο: Ε. Δημοπούλου


 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός συστήματος αναγνώρισης γεωτεμαχίων βάσει κτηματολογικών και γεωργικών καταγραφών

Ντόκου Α., Αρβανίτης Α.

 

Προσεγγίζοντας τις υποδομές χωρικών δεδομένων. Τάσεις και προτάσεις

Τζιαχρής Π.

 

GIS και αεροφωτογραφήσεις με μη επανδρωμένα οχήματα UAV

Φωτεινόπουλος Β.

 

Το έργο SDI-EDU / Spatial Data Infrustructure Education financed by EU Leonardo programme  για τον περιφερειακό και αστικό σχεδιασμό

Σωτηροπούλου Α., Ντελέρμ Α.

 

Ψηφιοποίηση του Αναλογικού Αρχείου των Πράξεων των Διανομών & Αναδασμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Νικολογιάννη Ε. , Κουντούρης Κ.

 

Χωρικές Εφαρμογές Ανοικτού Λογισμικού

Προεδρείο: Σ. Καλαϊτζάκης


 

Πλατφόρμα Διαχείρισης Στοιχείων Οδικής Υποδομής με τη χρήση ΓΣΠ Ανοικτού κώδικα και Oracle Locator (Spatial)

Βουδούρης Π.

 

Η προσέγγιση του Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα στα ΣΓΠ Πεδίου (Mobile GIS)

Καραμπουρνιώτης Η., Παρασχάκης Ι.

 

Τα ΓΣΠ στα χέρια εθελοντών. Το παράδειγμα του OPENSTREETMAP στο Λονδίνο και την Αθήνα

Κουνάδη Ο., Μπασιούκα Σ.

 

CEDOC: Πληροφοριακό σύστημα της περιφέρειας Σαρδηνίας (Ιταλία) για τη συλλογή, ανάλυση και αναφορά των δεδομένων (Reporting)παρακολούθησης των υδάτων σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία για τα νερά 2000/60/ΕΚ.

Mulas Maria G., Καραχάλιος Δ., Μπολλάνος Σ.

 

Εφαρμογές ΓΣΠ στο Διαδίκτυο

Προεδρείο: Δ. Σταθάκης


 

Ανάπτυξη δικτυακού τόπου για τη δημιουργία μεταδεδομένων για χωρικά δεδομένα του Ελληνικού χώρου με βάση τις κατευθύνσεις της οδηγίας INSPIRE

Σαραφίδης Δ., Τζιαχρής Π., Παρασχάκης Ι.

 

Διαχείριση δυναμικών χωρικών μεταβολών με χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών

Κολιός Ν., Σελλής Τ., Πατρούμπας Κ.

 

WEB-GIS με τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογ’ων διαδικτύου για βάσεις δεδομένων

Χιώτης Π., Ιωάννου Ι., Γερασκλής Δ.

 

Η ιστοσελίδα πρόγνωσης καιρού του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου: Δομή και προγνωστικά προϊόντα

Κατσαφάδος Π., Γκίκας Ν., Μαυροματίδης Η., Καλογήρου Σ.

 

Διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης πωλήσεων, ρυμοτομίας και απόκτησης γης

>

Καλαϊτζάκης Σ., Ιωάννου Ι., Χιώτης Π.

 

Χωρική Ανάλυση

Προεδρείο:  Δ. Σαρδελιάνος


 

Εξευγενισμός και ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης. CELLULAR AUTOMATA – ΓΣΠ

>

Σιδηρόπουλος Γ., Στεργίου Μ.

 

Προσδιορισμός φυσικών γειτονιών στην αγορά ακινήτων

Καραγάνης Α., Μιμής  Α., Στάμου Μ.

 

Γεωγραφία της εγκληματικότητας στην Ευρώπη: Χωρική ανάλυση σε μακρο - επίπεδο

Αξαρλής Ά.

 

Χωρική ανάλυση εγκληματικότητας στην πόλη του Βόλου

Αλεβιζάκη Χ.-Γ., Δρ. Γραικούσης Γ., Δρ.Φώτης Γ.

 

Εκτατική παρεμβολή βάσει χρήσεων γης

Σταθάκης Δ., Περάκης Κ., Μπαλτάς Π., Φαρασλής Ι.

 

Πολεοδομικές Εφαρμογές και ΓΣΠ στους ΟΤΑ

Προεδρείο:  Γ. Σπάστρα


 

Η χρήση των ΓΣΠ στην μοντελοποίηση, καταγραφή, διαχείριση, διάχυση και ενημέρωση της Πολεοδομικής Πληροφορίας σε επίπεδο ΟΤΑ

Ανδρονόπουλος Α., Δαλιάνης Π.

 

Διερευνώντας τη σχέση των Σ.Γ.Π. και της Πολεοδομίας: εφαρμογή στην πόλη του Ηρακλείου κατά τον 20ο αιώνα.

Βαγιωνά Δ., Κάκια Σ, Καρανικόλας Ν., Παπαμαστοράκη-Αυγουστάκη Δ.

 

Παραγωγή Χωρικών Δεδομένων για τον Διευρυμένο Δήμο Ιωαννιτών με Χρήση Συστημάτων Πληροφοριών Γης

Τάτσης Λ.

 

Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) - Σεισμικής Διακινδύνευσης GEM

Τσιωνάς Ι., Μπαλτζοπούλου Α., Τσιούκας Β., Καραμπίνης Α.

 

Εφαρμογές ΓΣΠ στην Αρχαιολογία - Ιστορία

Προεδρείο:  Α. Τσάτσαρης


 

Μία διαδικτυακή εφαρμογή οπτικοποίησης γεωγραφικών δεδομένων για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών

Αραποστάθης Ε.

 

Χαρτογραφική Υποδομή για την Online Παρουσίαση Οριοθετήσεων Αρχαιολογικών Χώρων και Ζωνών Προστασίας της Ελλάδας με χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Ζαρδαλίδης Α., Γκρίνιας Η., Καμπουράκης Ά., Κοτζίνος Δ.

 

Διαχρονική μελέτη δραστηριοτήτων γεωργίας και κτηνοτροφίας στις περιοχές Γρεβενών και Βοϊου με τη βοήθεια Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Ντάσιου Κ., Σαββαϊδης Π.

 

Μέθοδος για την αξιοποίηση της αρχαιολογικής πληροφορίας που προέρχεται από την υλοποίηση οικοδομικών αδειών

Σιμώνη Ε., Παππάς Β.

 

Ιστορικοί χάρτες στον παγκόσμιο ιστό: Η περίπτωση του συνόρου της Ελλάδας το 1881

Γκαδόλου Ε., Στεφανάκης Ε., Κρητικός Γ.

 

ΓΣΠ και Περιβάλλον

Προεδρείο: Α. Ζερβάκου


 

Χωρική κατανομή της βροχόπτωσης στη Θεσσαλία

>

Πρώιας Γ., Σταθάκης Δ., Παλιατσός Α.

 

Ανάπτυξη συστήματος πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου δασικών πυρκαγιών στο Νομό Κορινθίας

Καλογρίδης Δ., Τζώτσος Ά., Πετρόγκωνας Ι., Ιωσηφίδης Χ., Τερζής Γ., Αποστολόπουλος Σ.

 

Χωροθέτηση χώρων απόθεσης στερεών αστικών αποβλήτων στην περιοχή της δυτικής Κρήτης με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και της δορυφορικών τηλεπισκόπησης

Αλεξάκης Δ., Σαρρής Α.

 

Διερεύνηση σύγχρονων εργαλείων χωρικής ανάλυσης για μελέτη και διαχείριση παράκτιων υγροτόπων

Ζούβα Χ.

 

Γεωπληροφοριακή διαχείριση και ενίσχυση της αειφορίας του αγροτοπεριβάλλοντος μέσα από το μοντέλο της βιολογικής γεωργίας ακριβείας (Precision Organic Agriculture)

Μαυρίδης Α.

 

Χωρική ανάλυση της κατανάλωσης νερού στο Νομό Αττικής

Πλεξίδα Μ., Καλογήρου Σ.

 

Πληροφοριακό σύστημα περιβαλλοντικής αδειοδότησης – χωροθέτησης παραγωγικών δραστηριοτήτων και έργων

Ζύγρας Ν., Καπνιάς Γ., Κάτσανος Π., Πρασσάς Τ.

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α’

 

Η Προοπτική Ανάπτυξης ενός Πρότυπου Εθνικού Πλαισίου για τις Σπουδές στη Γεωπληροφορική

Προεδρείο: Μιχαήλ Βαϊτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δημήτρης Κοτζίνος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών, Εμμανουήλ Στεφανάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου


 

Πρότυπο Πλαίσιο Σπουδών Γεωπληροφορικής: Αναγκαιότητα και Πρόταση Υλοποίησης (εισήγηση οργανωτικής επιτροπής)

Βαΐτης Μ., Κοτζίνος Δ., Στεφανάκης Ε.

 

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στην Ελλάδα

Σηφάκις Ν., Ερευνητής Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

 

Μεταπτυχιακά για τη Γεωπληροφορική στην Ελλάδα: Ομοιότητες και Διαφορές

Σταθάκης Δ., Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Κοτζίνος Δ., Επίκ. Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών

 

Στρογγυλό τραπέζι για ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών γεωπληροφορικής

 

Συμμετέχουν και εισηγούνται:

 

Μαρίνος Κάβουρας, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

 

Νικόλαος Καρανικόλας, Λέκτορας Α.Π.Θ.

 

Φαίδωνας Κυριακίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης, Καθηγητή Εφαρμογών ΤΕΙ Σερρών

 

Ιωάννης Παρασχάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

 

Δημήτριος Σκαρλάτος, Λέκτορας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Δημήτριος Σταθάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Ανδρέας Τσάτσαρης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών

 

Χρίστος Χαλκιάς, Επίκουρος Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Β’

 

Η λογική της ασάφειας στη Γεωπληροφορική

Προεδρείο: Δ. Καλύβας, Θ. Χατζηχρήστος


 

Ανάπτυξη χωρικού συστήματος υποστήριξης αποφάσεων στη λίπανση καλλιεργειών

Παπαδόπουλος Α., Καλύβας Δ., Χατζηχρήστος Θ.

 

Οι ασαφείς αλγόριθμοι στην γεωδημογραφική ανάλυση.

Γραικούσης Γ., Χατζηχρήστος Θ.

 

Πολυμετάβλητη χαρτογραφική απεικόνιση ασαφών συστάδων. Μεθοδολογία, εφαρμογές και παραδείγματα γεωγραφικής οπτικοποίησης

Μανέτος Π., Φώτης Ν. Γ.

 

Προσωμοίωση της αστικής επέκτασης χρησιμοποιώντας το CaFe

Μαντέλας Ε., Πραστάκος Π., Χατζηχρήστος Θ.