1ο Πανελλήνιο Συνέδριο

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο

«Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις»

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α’ - ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  


«Εφαρμογή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στα πλαίσια της αναμόρφωσης της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

 

 Παναγιωτόπουλος Α., Δ/ντης Τοπογραφικής Υπηρεσίας, Υπουργείο Γεωργίας

«Κτηματολόγιο και GIS»

Μπαντέκας Ι., Πρόεδρος του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας 

 

«Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών για τον χωροταξικό σχεδιασμό»

Ζαμπέλης Χ. Διευθυντής Διεύθυνσης Χωροταξίας, ΥΠΕΧΩΔΕ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Β’ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ  


Data Warehouses για χωρικά δεδομένα – Μια προτεινόμενη αρχιτεκτονική

 Χάλαρης Γ. 

 

Η διαλειτουργικότητα στη γεωπληροφορική

 Κόκλα Μ., Κάβουρας Μ.

 

Commuter: Ολοκληρωμένη διαχείριση και ενημέρωση κατανεμημένων βάσεων χαρτογραφικών δεδομένων

 Καλλιδρομίτου Δ., Μποναζούντας Μ.,Παπαχρήστου Π.

 

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) σε περιβάλλον Intranet και Internet

Τζιαχρής Π., Παπαδημητρίου Κ., Παρασχάκης Ι. 

                       

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Γ’ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για τις παράκτιες περιοχές της Ελλάδας

 Κοκκώσης Χ., Δημητρίου Κ., Κωνστάντογλου Μ.

 

Εκτίμηση της επικινδυνότητας των κατολισθήσεων με τη χρήση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών

Σακελλαρίου Μ., Φερεντίνου Μ., Νίκα Δ.

 

Γ.Σ.Π. και διαχείριση πληροφοριών ποιότητας αέρα: μία διαδικτυακή εφαρμογή για την πόλη της Αθήνας

 Καρατζάς Κ., Μουσιόπουλος Ν. 

 

Ανάπτυξη ΓΣΠ για την πόλη του Ηρακλείου και εφαρμογή διαχείρισης συλλογής απορριμμάτων

Διαμαντάκης Μ., Πραστάκος Π. 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ’ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ


Πολεοδομικός σχεδιασμός της Πανεπιστημιούπολης Πατρών με χρήση GIS

Δημοπούλου Ε., Χριστοδούλου Ξ., Πολυδωρίδης Ν.

 

Ανάπτυξη εθνικής υποδομής γεωγραφικών πληροφοριών

Κάβουρας Μ., Μπαντέκας Ι.

 

Ανάπτυξη Σ.Π.Γ. για τις αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. Εφαρμογή στο Δήμο Πειραιά

Ασλανίδου Ε., Ψαρρά Ε., Λαμπρόπουλος Α., Ζεντέλης Π. 

 

Επεξεργασία και προβολή χωρικών δεδομένων στη διαχρονία (Βάση γνώσεων για τη Μικρά Ασία της Τράπεζας Πληροφοριών του ΙΜΕ)

Σιδηρόπουλος Γ

 

 ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε’ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ


 

Η χρήση των δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου για την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης λήψεως χωρικών αποφάσεων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Λολώνης Π., Ρόκος Δ.-Κ., Μαραγκού Μ. 

 

Διαχείριση του στόλου ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ με χρήση GIS

Γαροφαλάκης Γ., Δερεκενάρης Γ., Πρέντζας Δ., Σιούτας Σ., Σοφοτάσιος Δ., Τσακαλίδης Α. 

            

Χωρικές διαφοροποιήσεις της διαχείρισης και της αντιμετώπισης περιστατικών άμεσης ανάγκης. Μια προσέγγιση δύο τεχνολογιών και τριών επιπέδων

Φώτης Γ.

 

Μελέτη διαδρομής ραδιοηλεκτρικού σήματος με χρήση ψηφιακών μοντέλων εδάφους (D.T.M.)

Γιαννούκος Β., Σαμαρά Γ., Καββαδάς Π., Μούρτζινου Π.

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤ’ - ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 


GISEDI Europe Ηλεκτρονικό δίκτυο ανταλλαγής γεωγραφικών  δεδομένων

 Xαραλάμπους Χ., Παπασταματίου Γ.  

  

Προγραμματίζοντας τον χώρο

Παναγόπουλος Α., Παπαχρυσάνθου Α. 

             

Η αξιοποίηση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο έργο του Εθνικού Κτηματολογίου

Ξαγοράρης Ζ., Σούλης Γ. 

 

Z(I Imaging: Νέος Προμηθευτής στον χώρο της Γεωπληροφορικής

Μαυρέλλης Γ. 

  

Χαρτογραφική αναφορά ψηφιακών ορθοφωτογραφιών σύμφωνα με το πρότυπο GeoTIFF

Τουρνάς Λ. 

 

Fomfis: Σύστημα διαχείρισης και πρόληψης των δασικών πυρκαγιών

Καλλιδρομίτου Δ., Μποναζούντας Μ., Παπαχρήστου Π. 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ζ’ - ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ»


 

Μοντελοποίηση και χαρτογράφηση του βαθμού επικινδυνότητας έναρξης των δασικών πυρκαγιών σε εθνική κλίμακα

Κούτσιας Ν., Καρτέρης Μ.

 

Σχεδιασμός δικτύου ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών

Βασιλάκος Χ., Χατζόπουλος Ι., Καλαμποκίδης Κ.,  Παπαπαναγιώτου Β. 

                                   

Σύστημα «Φαέθων» για την ανάλυση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα από το 1983 έως το 1992

Κογχυλάκης Γ., Πραστάκος Π. 

 

Μελέτη της διαβρωσιμότητας του αναγλύφου σε περιβάλλον Γ.Σ.Π. με τη χρήση κανόνων ασαφούς λογικής

Γκουρνέλλος Θ., Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν.

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Η’ - ΔΙΚΤΥΑ»


Ανάλυση δικτύων και καθορισμός ζωνών εγγύτητας

 Αποστόλου Χ., Παππάς Β.

 

Δημιουργία επιπέδων επικοινωνίας μεταξύ συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων στα πλαίσια μεγάλης κλίμακας συγκοινωνιακής μελέτης για τον νομό Αττικής

Κόκκινος Η., Αποστολάκης Α.

 

Χρήση δικτυακού ΓΣΠ (internet GIS) στην σχεδίαση και υλοποίηση on-line συστήματος πληροφοριών για μεταφορές

Κοτζίνος Δ., Πραστάκος Π., Παπαγεωργίου Μ.

 

Ένα σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για τη συντήρηση υπογείων δικτύων ύδρευσης

Θεοδωρίδης Γ., Καλλές Δ., Κυρίμης Κ., Παπαγγελής Α., Ρενιέρη Ν., Σταθάκη Α., Φροντιστού-Γιαννά Σ., Χατζηλάκος Θ.

 

Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης δικτύων φυσικού αερίου σε περιβάλλον GIS

Αγγελοθανάσης Ι., Αρώνης Χ., Σεκούρης Ν.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Θ’ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΡΕΥΝΑ


 

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: Διδασκαλία από απόσταση

Κουτσόπουλος Κ., Αχιλλέως Γ., Δασακλής Σ.

 

Οργάνωση της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. με χρήση Γ.Σ.Π.

Πότσιου Χ., Λογοθέτης Κ., Ιωαννίδης Χ., Κωστάκης  Κ., Αλαφοδήμος Κ. 

  

Μοντέλα χώρου και χρόνου σε κτηματολογικές εφαρμογές

Πανόπουλος Γ., Κάβουρας  Μ. 

 

Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και της δορυφορικής τηλεπισκόπησης στην αρχαιολογία: Μία νέα προσέγγιση στην αρχαιολογική έρευνα και διαχείριση της Πολιτιστικής κληρονομιάς

Σαρρής Α., Γκιούρου Α., Καρίμαλη Λ., Κευγάς Β., Soetens S., Τοπούζη Σ.

                 

 

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ POSTERS


 

Οργάνωση ενός συστήματος πληροφοριών του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης για την ανάλυση της επικινδυνότητας από φυσικές καταστροφές

Παπαδημητρίου Κ., Παρασχάκης Ι.

 

Χωρική κατανομή του ετήσιου θερμοκρασιακού εύρους στον Ελλαδικό χώρο με τη χρήση GIS

Νάστος Π., Ευελπίδου Ν., Βασιλόπουλος Α. 

 

Εκτίμηση της κατανομής των πυρκαϊών ως φυσική καταστροφή στα νησιά του ιονίου πελάγους με τη χρήση GIS

Βαϊόπουλος Δ., Ευελπίδου Ν., Βασιλόπουλος Α. 

  

Χαρτογράφηση πολεοδομικού συγκροτήματος και σύστημα διαχείρισης των δικτύων ΔΕΥΑ

Αναγνωστόπουλος Κ., Μυλωνόπουλος Π. 

 

Σεισμική τομογραφία με την υποστήριξη γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών

Βούλγαρης Ν., Δαφνής Π., Δρακάτος Γ., Σταυρακάκης Γ. 

 

Η συνδυαστική χρήση των τεχνικών επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων και ΓΣΠ στην έρευνα του γεωλογικού περιβάλλοντος

Στεφούλη Μ.

 

Μελέτη σκοπιμότητας κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης με τη χρησιμοίηση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS)

Χατζόπουλος Θ.

 

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Ε.Υ.Α.Θ. Αποτίμηση της φάσης σχεδιασμού και ανάπτυξης

Κωνσταντινίδης Α., Παπαϊωάννου Π. 

 

Δημιουργία multimedia-GIS στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης

Δινάκης Λ., Καρανικόλας Ν.  

 

Μαϊστωρ: Σύστημα κτηριολογικής τεκμηρίωσης

Κωνσταντόπουλος Π., Μπεκιάρη Χ., Φριτζαλάς Ε. 

                

Χωροθέτηση με χρήση Σ.Γ.Π. – Περίπτωση του διεθνούς αεροδρομίου στη νήσο Νάξο

Ανδρής Σ., Κουρμούσης Φ.

 

Μελέτη των γεωγραφικών παραμέτρων επηρεασμού των μηχανισμών διάχυσης ασθενειών στο χώρο. Εθνικές και διεθνείς εξελίξεις και μελλοντικές προοπτικές

Τσάτσαρης Α.

 

Συγκριτική παρουσίαση αναπτυξιακών δεικτών της Περιφέρειας Θεσσαλίας πριν και μετά το νόμο «Ι. Καποδίστριας» με τη χρήση GIS

Τσιγάνη Σ., Παππάς Β. 

  

Χρήση Γ.Σ.Π. στην καταγραφή αγροτικών παραμέτρων. Στατιστική εκτίμηση του πλήθους των ελαιόδεντρων στην Ελλάδα με διπλή χωρική δειγματοληψία και φωτορμηνευτική μεθοδο (Olistat)

Αϋφαντοπούλου Δ., Ζύγρας Ν.

 

Αγροτικός έλεγχος με χρήση τηλεπισκοπικών μεθόδων και Γ.Σ.Π.

Αθανασοπούλου Ν.

 

GisTool: Ένα Εργαλείο Διαχείρισης και Επεξεργασίας Γεωγραφικών Δεδομένων

Αδάμ Γ.

 

Αξιοποίηση των δεδομένων τεκμηρίωσης (metadata) στις λειτουργίες ενός λογισμικού GIS

Σαραφίδης Δ.

 

Γενικευμένη Σύγκριση των Γραμμικών Αναπαραστάσεων >Θεματικών Χαρτών

Τουσίδου Ε., Μανωλόπουλος Γ. 

 

Ανάπτυξη Γ.Σ.Π. στα πλαίσια ενός MIS στον οργανισμό επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Καλύβας Δ.,  Παπαευσταθίου Ν.